top of page

ANESTEZJOLOGIA I LECZENIE BÓLU

Wszystkie zabiegi przeprowadzamy bez bólu. Znieczulenie ogólne wykonujemy trzema metodami:

  • klasyczne znieczulenie infuzyjne,

  • znieczulenie całkowicie dożylne TIVA wykonywane przy użyciu pomp infuzyjnych,

  • znieczulenie wziewne wykonywane przy pomocy nowoczesnego aparatu do anestezji wziewnej.

Każda narkoza jest monitorowana przez profesjonalną aparaturę oraz wykwalifikowany personel. Dowiedz się więcej o monitorowaniu pacjenta. 

Przed zabiegiem jak i w trakcie pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe. 

Wykonujemy również znieczulenia miejscowe oraz blokady centralne (znieczulenie podpajęczynówkowe / zewnątrzoponowe).

Lekarzem specjalizującym się w anestezjologii jest lek.wet. Anna Włodarczyk. 

Twój weterynarz w Grudziądzu.

bottom of page